BELASTINGEN IN BEHENDIGHEID - AGILITY "Pagina 4"

KONTAKTVLAK EN TOESTELLEN.

Over de raakvlakken wordt in tegenstelling tot de sprongen gelopen.
Dit zou suggereren dat hier de belasting veel minder zou zijn.
Toch lijkt het erop dat door de vormgeving van de huidige raakvlakken de hond een onevenredige zware belasting moet weerstaan, met name de ondervoet.


DE OPLOOP.

Bij de behandeling van de raakvlakken kijken we eerst naar de oploop.

Katop[1].jpg

De oploop wordt vaak op volle snelheid in galop benaderd (bij rechte benadering), waarbij het eerste contact een landing van een normale galopsprong zou kunnen zijn, maar tijdens deze galopsprong vindt een richtingsverandering plaats: de hond gaat van een horizontale beweging naar een opgaande beweging.
Hierdoor wordt de belasting tijdens deze landing vergroot, met name bij de oploop van de schutting.
Door de richtingsverandering (en daardoor de hogere belas-ting) veren alle honden volledig door hun ondervoet (zoals bij een landing van een sprong).
Bij een volledig vlak oppervlak zou de belasting daarbij in principe opgevangen worden door de vetkussens van de tenen en het polsgewricht (carpaalkussen), waardoor de kans op overbelasting tot een minimum beperkt wordt.
Het oppervlak van schutting en kattenloop is helaas niet volledig vlak: er zitten klimlatten op.

KLIMLATTEN.

De aanwezigheid van klimlatten kan er toe leiden dat bij de landing de ondervoet precies op een klimlat terecht komt.
Dit leidt tot ernstige misvormingen van tenen of polsgewricht, als daar de ondervoet in contact komt met de klimlat.
Veel erger is de overbelasting als de ondervoet tussen de vetkussens in contact komt met de klimlat.
De structuren die daar onder de huid liggen (pezen, peesscheden, middenhandsbeentjes) worden dan zonder enige bescherming blootgesteld aan enorme belastingen en vervormingen


schutoptus[1].jpg
schutopop[1].jpg
Hoe dikker de klimlat, hoe groter de belasting!!

DE AFLOOP.
schutafop[1].jpg
De afloop heeft bij de hond op de kattenloop en de schutting een hele ander uitwerking.
Door het verplicht aan moeten raken van de raakvlakken zien we dat de honden tijdens de afloop van de kattenloop hun snelheid terugnemen.
Tijdens dit remmen (met een hogere belasting door het remmen) komt de hond meerdere malen in aanraking met de klimlatten.
In het aflopende deel moet de hond zichzelf tegenhouden, met name op de schutting.
Dit is dan ook het enige doel van de klimlatten: de hond kan van klimlat naar klimlat de schutting afdalen onder gladde omstandigheden.
Vroeger waren de klimlatten bij kleine honden bij de oploop soms ook nodig om naar de top van de schutting te klimmen, maar door de wijziging van de reglementen (verlaging van de top van de schutting naar 1,70, waardoor de schutting minder steil geworden is), is dit niet meer het geval.
Het afdalen van de schutting gebeurt als volgt: de hond houdt het meeste van zijn gewicht tegen met de voorhand, de achterhand wordt gebruikt om het evenwicht te bewaren.
De meeste krachten worden dan ook verwerkt door de voorhand.
Tijdens deze afdaling zijn regelmatig alleen de tenen van de voorbenen in contact met de schutting.
Als een hond van klimlat naar klimlat afdaalt, worden de tenen flink vervormd door de grote krachten die hierbij een rol spelen en kan er sprake zijn van overbelasting, vooral bij grote, zware honden.

CONCLUSIES.

De aanwezigheid van klimlatten leidt tot de grootste kans op overbelasting.
Veel voorkomende blessures bij behendigheidshonden zijn dan ook terug te voeren op aanwezigheid van de klimlatten op de raakvlakken.
Beschadigde sesambeentjes, arthrose in de polsen, peesschedeontstekingen vinden waarschijnlijk hun oorsprong in de chronische overbelasting, die tijdens de oploop door de aanwezigheid van klimlatten plaatsvindt.
Deze zouden dan ook van de raakvlaktoestellen verwijderd moeten worden.
Verder kan er ook nog overbelasting van de voorhand plaatsvinden bij de oploop van de schutting door de sterke richtingsverandering die daar plaatsvindt.
Een minder steile oploop of een sterk verende oploop kan deze overbelasting doen verminderen.

Dit is Pagina 4

[Home] [Pagina 1] [Pagina 2] [Pagina 3] [Pagina 5]

Met dank aan dierenarts, Roland Mouwen (NL)
DogMaster willy ® 2004. Alle rechten voorbehouden.

Ziet u enkel deze pagina zonder navigatie ga dan naar : http:// www.dogmaster.be