Hs.Dogmasters vzw

GESCHIEDENIS.

Vooraleer, Dogmasters tot stand kwam heeft de stichter (Willy) er een lange weg overgedaan om dit doel te kunnen bereiken (45 jaar en meer) door zelf als instructeur, hoofdinstructeur en docent te fungeren in meerdere hondenscholen, door het volgen van cursussen, meetings en bijscholing, maar het meest door zelfcommunicatie met honden, er samen mee te leven en er mee op te groeien, werd de hondentaal door inzicht, geduld en observatie me duidelijker. Al deze ervaringen en communicatietechnieken wil ik dan ook samen met onze instructeurs naar u overbrengen en delen, omdat ook U beter de hondentaal zou begrijpen en op deze manier meer plezier en vriendschap met uw huisdier zou kunnen beleven. Daarom, is Hs.DOGMASTERS vzw aangesloten bij VOE erkend als HONDENSPORT FEDERATIE door BLOSO waardoor iedere hondeneigenaar de kans krijgt om deel te nemen aan tal van hondensportactiviteiten dit zonder verplichting en onderscheid te moeten maken tussen ras - en niet rashonden met of zonder stamboom, wedstrijd of niet wedstrijd gerichte hondenliefhebbers. Ondertussen zijn we tot op vandaag al 20 jaar een meerwaarde geworden in de hondenwereld en zijn we als hondenschool in Vlaanderen en ver daarbuiten een vertrouwde bekende vereniging die zich inzet voor iedere hondeneigenaar, of je nu een brave of lastige hond hebt, “rijk of arm” bent, bij ons word er gekeken naar de hond dat is onze passie.

ONZE DOELSTELLING.

1. Opleiden en begeleiden van hondeneigenaars met hun hond. 2. Het vormen en begeleiden met de nodige omkadering van het sociale aspect, relatie mens en dier. 3. Opvoedkundig onderrichten onder de vorm van lezingen, spreekbeurten en cursussen. 4. Het vormen met de nodige omkadering die tot de diverse takken van de hondensport leiden. 5. Een brede waaier scheppen waar ook de hondensport kan bedreven worden door iedereen. 6. De hondensport laten beoefenen en erkennen als een volwaardige vrije bewegingssport. 7. Hondeneigenaars de hondensport laten beoefenen als vrijetijdsbesteding en ontspanning.

BEST VROEG BEGINNEN.

Hou er vooral rekening mee dat u een hond aanschaft voor minstens tien jaar en meer en dit geen wegwerp product is. Koop voordat of lees eerst een goed boek over het ras van de hond die u wenst aan te schaffen alvorens over te gaan tot de aankoop van uw gewenste hond, hierdoor, zult u ook meer kunnen begrijpen wat de eigenschappen van het dier zijn en waarvoor deze best geschikt zijn, op deze manier zal u al een hele stap vooruit zijn in de opvoeding van uw hond. Indien u zich extra wenst te verdiepen in het gedrag van de hond zijn zeker de boeken van John Fisher aanraders. Hoe het hedendaags zit bij andere hondenscholen weet ik niet, maar bij Dogmasters wordt er vooral heel veel aandacht besteed aan het socialisatieprogramma. Begin alvast vroeg met het socialiseren en aanleren van de pup, bij de fokker of bij u thuis. Hoe vroeger men begint met het socialisatieprogramma hoe minder groot de kans is dat later agressie de bovenhand gaat nemen en hierdoor bijtincidenten naar mens en dier in vele gevallen kan beperkt of vermeden worden. Uit ervaring heb ik kunnen vaststellen dat vooral puppy's met angstgedrag op latere leeftijd meer bijtincidenten kunnen veroorzaken, wat niet wil zeggen dat oorzaken niet bij de eigenaars en de fokkers kunnen liggen door de pups 'bewust of onbewust" een verkeerde of laattijdige opvoeding te geven, zelfs Am.staff. En P.bulls waar vele mensen angst van hebben kunnen hele lieve honden zijn, als deze maar op een goede manier opgevoed worden.

WILSKRACHT EN DOORZETTINGSVERMOGEN.

Hou er vooral rekening mee dat tijdens de opleiding en de opvoeding van een hond de resultaten niet altijd van vandaag op morgen direct zichtbaar zijn, dit vraagt tijd en bij sommige rassen zelfs veel tijd, alleen met het nodige geduld onze hulp en uw doorzettingsvermogen zal U uiteindelijk beloond worden. Hs.Dogmasters beperkt zich wel in het onderrichten van de geleiders met doorgedreven wedstrijdkriebels, dit kan alleen en in sommige gevallen leiden tot een negatieve dwang opleiding en a sociale honden, als je geen ervaring hebt kan je al snel uw hond “verprutsen”. Ook de opgelegde lessenstructuur van over vijfentwintig jaar waar trekken en sleuren, harde correcties het klaarstomen van de honden voor wedstrijden op 'negen maand is dus verleden tijd en wordt bij Dogmasters dan ook niet toegepast! Bij Dogmasters krijgen de honden eerst de tijd om zich sociaal te ontwikkelen met alles wat de hond nodig heeft, soortgenoten, kinderen, openbare weg, algemene gewenning, pas daarna kan men spreken over brevetten, wedstrijden, dit in overleg met de trainers, eigenaars/geleiders van de honden, alleen op deze manier krijgt men een stabiele betrouwbare hond die graag en met plezier werkt voor zijn baas. Vergeet vooral, de mooie tv programma's en social media filmpjes waar het o zo..gemakkelijk gaat, waar het beste resultaat altijd getoond word, probeer dit niet bij uw pup/hond als je niet weet waar je mee begint. Gebruik liefst geen hulpmiddelen zoals gentlaeders, borsttuigen, enz. maar probeer zelf leider van uw hond te worden dan heb u al deze hulpmiddelen niet nodig die meer last dan pret bezorgen bij uw hond. In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak, kunnen sommige hulpmiddelen nodig zijn, maar deze worden uitsluitend bij ons toegelaten onder begeleiding, gebruik ze nooit zonder begeleiding.

WAT DOEN WIJ?

Bij DogMasters wordt getracht de hondeneigenaars de nodige kennis bij te brengen om hun hond beloningsgericht te op te leiden tot een sociaal en evenwichtig dier dat hem in deze moderne mensenwereld overal kan vergezellen. Dogmasters heeft steeds goede opgeleide instructeurs die u bijstaan met raad en daad. Voor een optimale begeleiding trachten we te werken in kleine groepen met een max. Van vijf honden per instructeur. Vele oefeningen die in onze programma's zijn vervat vinden ook hun oorsprong terug in het dagelijkse leven, vooral in de opleiding van gehoorzaamheid waar veel van deze factoren een belangrijke rol spelen om de hond tot een evenwichtig dier te laten ontplooien. Gezien, de hond onder dergelijke vorming en door training in contact komt met andere honden, dieren, vreemde personen, voorwerpen en geluiden zal de hond meer zelfvertrouwen gaan opbouwen, hierdoor zal eveneens de relatie geleider en hond optimaal worden en bovendien zal de eigenaar meer plezier met zijn dier beleven. Door deze vormingen, verworven kalmte, uitstraling en gehoorzaamheid van de hond, zal deze opleiding zeker bijdragen zowel voor de hond en de eigenaar en hierdoor in de toekomst hem/haar van vele onaangename situaties kunnen besparen.

VERGEET NOOIT DE BASISPRINCIPES.

De hond is een levend en sociaal gevoelsdier dat houdt van spelen, beweging en werken. Onder de begeleiding van zijn baasje vindt hij het prettig om bevelen en oefeningen uit te voeren, zeker als zijn baasje hem tijdig aanmoedigt en beloont, maar hou vooral rekening met het feit dat niet ieder hondenras hetzelfde is maar dat bepaalde soortgenoten door hun erfelijkheid en het doel waarvoor ze zijn 'gefokt' vlugger of minder vlug bepaalde oefeningen zullen aanleren, wees steeds correct. Maar…… maak van uw hond geen mens en “betuttel” hem niet te veel, hij /zij heeft er meer last van dan je wel denkt ! Indien U dezelfde gedachte met ons deelt, dan hopen we U met uw trouwe gezel als toegetreden lid te mogen begroeten.

HEBT U NOG VRAGEN?

Laat dan zeker niet na ons te contacteren. Namens het bestuur en ons team. De voorzitter Van Den Abbeel Willy
OpleidingsCentrum Voor Alle Honden En Hun Baasjes.

OVER ONS.

OVER ONS

© 2023 -ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN HS.DOGMASTERS VZW © WEB ONTWERP - WEBMASTER : WILLY VAN DEN ABBEEL
© 2023 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Hs.DOGMASTER VZW WEB ONTWERP - WEBMASTER: VAN DEN ABBEEL WILLY
Hs.Dogmasters vzw

GESCHIEDENIS.

Vooraleer, Dogmasters tot stand kwam heeft de stichter (Willy) er een lange weg overgedaan om dit doel te kunnen bereiken (45 jaar en meer) door zelf als instructeur, hoofdinstructeur en docent te fungeren in meerdere hondenscholen, door het volgen van cursussen, meetings en bijscholing, maar het meest door zelfcommunicatie met honden, er samen mee te leven en er mee op te groeien, werd de hondentaal door inzicht, geduld en observatie me duidelijker. Al deze ervaringen en communicatietechnieken wil ik dan ook samen met onze instructeurs naar u overbrengen en delen, omdat ook U beter de hondentaal zou begrijpen en op deze manier meer plezier en vriendschap met uw huisdier zou kunnen beleven. Daarom, is Hs.DOGMASTERS vzw aangesloten bij VOE erkend als HONDENSPORT FEDERATIE door BLOSO waardoor iedere hondeneigenaar de kans krijgt om deel te nemen aan tal van hondensportactiviteiten dit zonder verplichting en onderscheid te moeten maken tussen ras - en niet rashonden met of zonder stamboom, wedstrijd of niet wedstrijd gerichte hondenliefhebbers. Ondertussen zijn we tot op vandaag al 20 jaar een meerwaarde geworden in de hondenwereld en zijn we als hondenschool in Vlaanderen en ver daarbuiten een vertrouwde bekende vereniging die zich inzet voor iedere hondeneigenaar, of je nu een brave of lastige hond hebt, “rijk of arm” bent, bij ons word er gekeken naar de hond dat is onze passie.

ONZE DOELSTELLING.

1. Opleiden en begeleiden van hondeneigenaars met hun hond. 2. Het vormen en begeleiden met de nodige omkadering van het sociale aspect, relatie mens en dier. 3. Opvoedkundig onderrichten onder de vorm van lezingen, spreekbeurten en cursussen. 4. Het vormen met de nodige omkadering die tot de diverse takken van de hondensport leiden. 5. Een brede waaier scheppen waar ook de hondensport kan bedreven worden door iedereen. 6. De hondensport laten beoefenen en erkennen als een volwaardige vrije bewegingssport. 7. Hondeneigenaars de hondensport laten beoefenen als vrijetijdsbesteding en ontspanning.

BEST VROEG BEGINNEN.

Hou er vooral rekening mee dat u een hond aanschaft voor minstens tien jaar en meer en dit geen wegwerp product is. Koop voordat of lees eerst een goed boek over het ras van de hond die u wenst aan te schaffen alvorens over te gaan tot de aankoop van uw gewenste hond, hierdoor, zult u ook meer kunnen begrijpen wat de eigenschappen van het dier zijn en waarvoor deze best geschikt zijn, op deze manier zal u al een hele stap vooruit zijn in de opvoeding van uw hond. Indien u zich extra wenst te verdiepen in het gedrag van de hond zijn zeker de boeken van John Fisher aanraders. Hoe het hedendaags zit bij andere hondenscholen weet ik niet, maar bij Dogmasters wordt er vooral heel veel aandacht besteed aan het socialisatieprogramma. Begin alvast vroeg met het socialiseren en aanleren van de pup, bij de fokker of bij u thuis. Hoe vroeger men begint met het socialisatieprogramma hoe minder groot de kans is dat later agressie de bovenhand gaat nemen en hierdoor bijtincidenten naar mens en dier in vele gevallen kan beperkt of vermeden worden. Uit ervaring heb ik kunnen vaststellen dat vooral puppy's met angstgedrag op latere leeftijd meer bijtincidenten kunnen veroorzaken, wat niet wil zeggen dat oorzaken niet bij de eigenaars en de fokkers kunnen liggen door de pups 'bewust of onbewust" een verkeerde of laattijdige opvoeding te geven, zelfs Am.staff. En P.bulls waar vele mensen angst van hebben kunnen hele lieve honden zijn, als deze maar op een goede manier opgevoed worden.

WILSKRACHT EN

DOORZETTINGSVERMOGEN.

Hou er vooral rekening mee dat tijdens de opleiding en de opvoeding van een hond de resultaten niet altijd van vandaag op morgen direct zichtbaar zijn, dit vraagt tijd en bij sommige rassen zelfs veel tijd, alleen met het nodige geduld onze hulp en uw doorzettingsvermogen zal U uiteindelijk beloond worden. Hs.Dogmasters beperkt zich wel in het onderrichten van de geleiders met doorgedreven wedstrijdkriebels, dit kan alleen en in sommige gevallen leiden tot een negatieve dwang opleiding en a sociale honden, als je geen ervaring hebt kan je al snel uw hond “verprutsen”. Ook de opgelegde lessenstructuur van over vijfentwintig jaar waar trekken en sleuren, harde correcties het klaarstomen van de honden voor wedstrijden op 'negen maand is dus verleden tijd en wordt bij Dogmasters dan ook niet toegepast! Bij Dogmasters krijgen de honden eerst de tijd om zich sociaal te ontwikkelen met alles wat de hond nodig heeft, soortgenoten, kinderen, openbare weg, algemene gewenning, pas daarna kan men spreken over brevetten, wedstrijden, dit in overleg met de trainers, eigenaars/geleiders van de honden, alleen op deze manier krijgt men een stabiele betrouwbare hond die graag en met plezier werkt voor zijn baas. Vergeet vooral, de mooie tv programma's en social media filmpjes waar het o zo..gemakkelijk gaat, waar het beste resultaat altijd getoond word, probeer dit niet bij uw pup/hond als je niet weet waar je mee begint. Gebruik liefst geen hulpmiddelen zoals gentlaeders, borsttuigen, enz. maar probeer zelf leider van uw hond te worden dan heb u al deze hulpmiddelen niet nodig die meer last dan pret bezorgen bij uw hond. In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak, kunnen sommige hulpmiddelen nodig zijn, maar deze worden uitsluitend bij ons toegelaten onder begeleiding, gebruik ze nooit zonder begeleiding.

WAT DOEN WIJ?

Bij DogMasters wordt getracht de hondeneigenaars de nodige kennis bij te brengen om hun hond beloningsgericht te op te leiden tot een sociaal en evenwichtig dier dat hem in deze moderne mensenwereld overal kan vergezellen. Dogmasters heeft steeds goede opgeleide instructeurs die u bijstaan met raad en daad. Voor een optimale begeleiding trachten we te werken in kleine groepen met een max. Van vijf honden per instructeur. Vele oefeningen die in onze programma's zijn vervat vinden ook hun oorsprong terug in het dagelijkse leven, vooral in de opleiding van gehoorzaamheid waar veel van deze factoren een belangrijke rol spelen om de hond tot een evenwichtig dier te laten ontplooien. Gezien, de hond onder dergelijke vorming en door training in contact komt met andere honden, dieren, vreemde personen, voorwerpen en geluiden zal de hond meer zelfvertrouwen gaan opbouwen, hierdoor zal eveneens de relatie geleider en hond optimaal worden en bovendien zal de eigenaar meer plezier met zijn dier beleven. Door deze vormingen, verworven kalmte, uitstraling en gehoorzaamheid van de hond, zal deze opleiding zeker bijdragen zowel voor de hond en de eigenaar en hierdoor in de toekomst hem/haar van vele onaangename situaties kunnen besparen.

VERGEET NOOIT DE BASISPRINCIPES.

De hond is een levend en sociaal gevoelsdier dat houdt van spelen, beweging en werken. Onder de begeleiding van zijn baasje vindt hij het prettig om bevelen en oefeningen uit te voeren, zeker als zijn baasje hem tijdig aanmoedigt en beloont, maar hou vooral rekening met het feit dat niet ieder hondenras hetzelfde is maar dat bepaalde soortgenoten door hun erfelijkheid en het doel waarvoor ze zijn 'gefokt' vlugger of minder vlug bepaalde oefeningen zullen aanleren, wees steeds correct. Maar…… maak van uw hond geen mens en “betuttel” hem niet te veel, hij /zij heeft er meer last van dan je wel denkt ! Indien U dezelfde gedachte met ons deelt, dan hopen we U met uw trouwe gezel als toegetreden lid te mogen begroeten.

HEBT U NOG VRAGEN?

Laat dan zeker niet na ons te contacteren. Namens het bestuur en ons team. De voorzitter Van Den Abbeel Willy
OpleidingsCentrum Voor Alle Honden En Hun Baasjes.

Over ons

.