pootHoe lid worden bij H.S DogMasters vzw. ----- >(Nieuwste update :14 December 2021)

Iedereen met of zonder hond/en kan als toegetreden *lid worden van 'onze' vereniging
Het lidmaatschap is onderverdeeld in verschillende groepen en disciplines, incl.. een B.A en L.S Verzekering.
De B.A en L.S Verzekering wordt beheerd door VOE (V.C.H.H.D - ARENA erkend door SPORT VLAANDEREN- 'BLOSO')
Instappen of lid worden kan men ENKEL mits deelname aan de info sessies (1x per Maand)

Inschrijven om lid te worden.

Inschrijven kan men uitsluitend nog op de vooropgestelde datums van de info sessies, telkens op ZATERDAG
Liefst vooraf melden voor deelname aan de info sessie via onderstaand E-mail adres of telefoonnummer.
Alle Datums zijn beschikbaar op de website :zie data inschrijvingen in de navigatie onderaan of DEZE LINK

Deelnames aan de info sessies bedraagt = 5€

De info sessie heeft als doel u goed te kunnen voorbereiden alvorens deel te nemen in de groepslessen.
Ook een stukje hondentaal leren begrijpen is voorzien alsook de handelingen hoe je verschillende oefeningen kan aanleren en uitvoeren, ook belangrijke punten zoals uw lichaamshouding , lengte van de hals- en leiband + extra opvolging
gedurende de eerste 14 dagen. *Mits inschrijving op de info sessie
Op deze manier ben je al heel wat vooruit.

Best Vaccinatieboekje en/of dierenpaspoort meebrengen ingeval van inschrijving voor lidmaatschap.

Voor Honden en Asielhonden die ouder zijn dan de leeftijd van zes (6) maanden, kunnen zich aanmelden
elke ZATERDAG tussen 10.00 uur en 12.00 uur> ( niet op feestdagen en vakanties)
Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen (0476/33.88.41)- (info@dogmaster.be) of zie verder onderstaande alinea’s
Honden die ouder zijn dan 6 maand en al lessen hebben gevolgd, of veranderen van hondenschool kunnen onmiddellijk deelnemen aan de groeps lessen volgens klas indeling, die zal bepaald worden na een test proef.

poot Proefles:

Proeflessen buiten de inschrijfsessies voor honden die ouder zijn dan zes maand of personen die veranderen van hondenschool kunnen enkel op afspraak. Deze proeflessen zijn niet meer gratis het bedrag per hond is 5,00 €,
Personen die een proefles volgen zijn ook niet opgenomen in het verzekeringsorganisme, zij handelen op eigen risico.

pootWelke honden?

Alle honden worden toegelaten, met of zonder 'stamboom' ras en niet ras gebonden honden.
Honden die ouder zijn dan zes maand dienen eerst bekeken of individueel onderricht te worden.
Honden zonder chip (id.) worden NIET toegelaten (bij tatoeage is een chip best aan te raden op het gebied van leesbaarheid) Chip id. lezer ter plaatse.

poot"Probleem-" en asiel- Honden die ouder zijn dan zes maand :

Deze geleiders/eigenaars, zijn verplicht lessen van de Exclusieven te volgen om vervolgens,
na vorming groeps lessen te kunnen volgen.
DogMaster Willy behoud zich het recht alle toepasselijke hulpmiddelen te gebruiken passend bij deze type honden.
Bij aanmelding blijft de hond tijdelijk in de wagen. (dit om stress bij de hond te vermijden)

poot *Exclusieven.

Individueel of afzonderlijk (privé) les volgen buiten onze normale lesuren en groeps lessen.
*Uitsluitend voor mensen met "probleem" honden en geleiders die geen voorkennis hebben met de opvoeding van honden.

Minder valide personen en personen met bewegingsbeperkingen.
Worden eveneens toegelaten
voor zover deze met de hond kunnen werken, kinderen jonger dan 12 jaar worden toegelaten onder voorbehoud van goedkeuring en volgens het ras van de hond.
Ieder lid ontvangt na betaling van hun lidmaatschap binnen de maand een lidkaart/verzekeringskaart op *jaarbasis.
Leden die aan hun lidmaatschap hebben voldaan kunnen deelnemen en vrij combineren aan de gehoorzaamheidslessen, Agility en dogmasters animatie team en andere voor zover deze actief zijn, dit gedurende een gans jaar, te rekenen vanaf de dag van betaling van hun lidmaatschap, men hoeft hierbij GEEN extra lesgelden bovenop uw lidmaatschap te betalen!
(ALL in clausule op jaarbasis)
(*Jaarbasis = dag/maand van inschrijving +1 jaar, ongeacht de dag/maand waarin men toetreed.
Lidmaatschappen indien gewenst, kunnen telkens na een jaar vóór de vervaldatum hernieuwd worden.)

pootTarieven voor lidmaatschappen.

Lidmaatschap vanaf "01/01/2019" met 1 of meerdere honden: 100,00 €, Tweede handler van lid: 55,00 €, Steunend lid:35,00 € ( bijkomende hond=+0,00 €)

Bij Dogmasters hoef je géén extra lesgeld voor alle disciplines bovenop het lidmaatschap te betalen, zodat de opleiding voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft, bovendien betalen verschillende *mutualiteiten een deel (+- 15€) van uw lidmaatschap terug.(*mits zes maand actief deel te nemen aan de sport)

*Ieder ingeschreven lid dient verplicht als hoofddoel de lessen gehoorzaamheid te volgen alvorens deel te kunnen nemen aan de andere gratis actieve discipline.
Alle andere disciplines zijn een gratis toegevoegde waarde.

Het lidmaatschap dient bij de eerste inschrijving om administratieve redenen contant of via payconiq betaald te worden.
Enkel na betaling kan men lessen volgen.(*Lidmaatschappen kunnen jaarlijks aangepast worden)

pootHernieuwingen of verlengingen

Enkel lidmaatschap vernieuwingen kunnen uitsluitend via bank overschrijving of via payconiq betaald worden.
Gelieve altijd uw huidig lidnr. te vermelden bij hernieuwing
HS.Dogmasters vzw: 733-0395168-20 en/of IBAN nummer: BE28 7330 3951 6820 - BIC-Code: KREDBEBB

pootBeperkingen.

Personen die als steunend lid zijn ingeschreven hebben toegang tot het clubhuis en genieten van het voordeeltarief bij onze activiteiten, doch, deze mogen niet op het terrein met honden 'werken'.
Dogmasters is een kindvriendelijke vereniging, maar balspel of lopen binnen het domein is ten strengste verboden! Kinderen hebben geen toegang tot de werkterreinen, met uitzondering van Kids & Dogs en andere activiteiten.
De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
Wij vragen, dat alle toegetreden leden de statuten en het intern huisreglement respecteren.
Het huisreglement kan u ook terugvinden op de website bij DOCUMENTEN en is steeds in het clubhuis ter inzage.

Ziet u enkel deze pagina zonder navigatie, ga dan naar : http:// www.dogmaster.be